IndCareer

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jul 08, 2022
Title View / Download
उन्हाळी २०२२ परीक्षेमधील दिनांक ०६/०७/ २०२२ रोजी झालेल्या बी.ए. भाग -१ सत्र-२ Compulsory Language(Hindi) या विषयाच्या पुर्नपरीक्षेबाबत. दि. ०७.०७.२०२२ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On May 20, 2022
Title View / Download
ARTS & SOCIAL SCIENCE Download
COMMERCE Download
SCIENCE Download
HOME SCIENCE Download
EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION Download
LAW Download
PHARMACY Download
ENGINEERING AND TECHNOLOGY Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Feb 16, 2022
Title View / Download
उन्हाळी -२०२२ विद्यापीठीय परीक्षा प्रचलित पद्धतीने संचालनाबाबत. दि. ११ फेब्रु.,२०२२ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Feb 12, 2022
Title View / Download
Remaining Time Table Download
P.G. Deploma In Computer Science Time Table Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Feb 05, 2022
Title View / Download
हिवाळी २०२१ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती/सुधारीत/ नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत...दि.०४.०२.२०२२ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Feb 03, 2022
Title View / Download
हिवाळी २०२१ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती/सुधारीत/ नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत... Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jan 11, 2022
Title View / Download
ARTS & SOCIAL SCIENCE Download
COMMERCE Download
SCIENCE Download
HOME SCIENCE Download
EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION Download
LAW Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jan 03, 2022
Title View / Download
REVISED PHARMACY TIME TABLE Download
REVISED ENGINEERING AND TECHNOLOGY TIME TABLE Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Dec 22, 2021
Title View / Download
PHARMACY Winter - 2021 Download
ENGINEERING AND TECHNOLOGY Winter-2021 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Aug 31, 2021
Title View / Download
Environmental Studies या विषायाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत. उन्हाळी - २०२१ परीक्षा. दि. ३०.०८.२०२१ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Aug 20, 2021
Title View / Download
Time Table Correction in Written Examination Summer -2021, Dt. 17.08.2021 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Aug 03, 2021
Title View / Download
SUMMER - 2021 EXAMINATION Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jul 14, 2021
Title View / Download
ARTS & SOCIAL SCIENCE SUMMER-2021 Download
COMMERCE SUMMER-2021 Download
SCIENCE SUMMER-2021 Download
HOME SCIENCE SUMMER-2021 Download
EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION SUMMER-2021 Download
LAW SUMMER-2021 Download
PHARMACY SUMMER-2021 Download
ENGINEERING AND TECHNOLOGY SUMMER-2021 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jul 05, 2021
Title View / Download
हिवाळी २०२० लेखी परिक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती/ सुधारित/ नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत. दि. १ जुलै २०२१ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jul 01, 2021
Title View / Download
Summer 2021 Engineering Timetable Download
Summer 2021 Timetable correction Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jun 14, 2021
Title View / Download
Environmental Studies या विषयाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत. उन्हाली – २०२० व हिवाळी – २०२० परीक्षा. दि. १२.०६.२०२१ New* Download
Regarding declaration of Final Semester Examination Winter 2020, Dt.12/06/2021 New* Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jun 04, 2021
Title View / Download
राज्यात कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय, दि. ०३.०६.२०२१ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jun 02, 2021
Title View / Download
TIME TABLE INDEX WINTER – 2020 EXAMINATION Download
ARTS & SOCIAL SCIENCE Download
COMMERCE Download
SCIENCE Download
HOME SCIENCE Download
EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION Download
LAW Download
PHARMACY Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On May 14, 2021
Title View / Download
ENGG REMAINING TT Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Apr 30, 2021
Title View / Download
हिवाळी २०२० विद्यापीठ परीक्षांबाबत सुचना Download
ARTS WINTER 2020 Download
COMMERCE WINTER-2020 Download
SCIENCE WINTER-2020 Download
HOME SCIENCE WINTER-2020 Download
EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION WINTER-2020 Download
LAW WINTER-2020 Download
PHARMACY WINTER-2020 Download
ENGINEERING AND TECHNOLOGY WINTER-2020 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Mar 13, 2021
Title View / Download
REVISED TIMETABLE OF ENGINERING AND TECHNOLOGY WINTER - 2020 EXAMINATION, UPDATED Dt. 12.03.2021 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Feb 03, 2021
Title View / Download
ENGINEERING WINTER 2020 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Dec 03, 2020
Title View / Download
Special Examination Time Table, Dt. 01/12/2020 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Dec 01, 2020
Title View / Download
Special Exam Timetable Download
उन्हाळी-२०२० M.A. Part-II अभ्यासक्रमांच्या परिक्षांबाबत, दि. ०२.११.२०२० Download
उन्हाळी-२०२० मध्ये अंतिम सत्र/अंतिम वर्षाच्या परिक्षेला प्रवेशित असलेल्या किंवा यापूर्वी अंतिम सत्र/ अंतिम वर्षाची परिक्षा उर्तिर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची पर्यावरण अभ्यासक्रमाची परिक्षा आयोजनाबाबत. दि. ०२.११.२०२० Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Nov 30, 2020
Title View / Download
Special Exam Timetable Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Nov 12, 2020
Title View / Download
विशेष परीक्षांचे आयोजन करण्याबाबत...दि. ११.११.२०२० Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Nov 05, 2020
Title View / Download
बी.ए. भाग-३ उन्हाळी २०२० परिक्षा वेळापत्रक दि. ०४ नोव्हे., २०२० Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Oct 17, 2020
Title View / Download
INDEX PAGE (Summer-2020 Examination) Download
TIMETABLE CORRECTION 15.10.2020(1) Download
TIMETABLE CORRECTION 15.10.2020(2) Download
ARTS & SOCIAL SCIENCE Download
COMMERCE Download
SCIENCE Download
HOME SCIENCE Download
EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION Download
LAW Download
PHARMACY Download
ENGINEERING AND TECHNOLOGY Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Sep 19, 2020
Title View / Download
FACULTY OF HUMANITIES / FACULTY OF INTER-DISCIPLINARY STUDIES (ARTS & SOCIAL SCIENCE) Download
FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT (COMMERCE ) Download
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCIENCE) Download
FACULTY OF INTER-DISCIPLINARY STUDIES / FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (HOME SCIENCE) Download
FACULTY OF INTER-DISCIPLINARY STUDIES [EDUCATION (Including Physical Education)] Download
FACULTY OF HUMANITIES (LAW) Download
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PHARMACY) Download
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (ENGINEERING & TECHNOLOGY) Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Mar 12, 2020
Title View / Download
ARTS Download
COMMERCE Download
HOME SCIENCE Download
EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION Download
LAW Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Feb 24, 2020
Title View / Download
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम (५६) (ठ) व (५८) (छ) नुसार घ्यावयाच्या हिवाळी -२०१९ पर्यायी परिक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत, दि. २३.०२.२०२० Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Feb 13, 2020
Title View / Download
उन्हाळी - २०२० च्या सत्र पद्धती (Semester Pattern) व वार्षिक पध्दती (Annual Pattern) अभ्यासक्रमांच्या नियमित महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे तसेच माजी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत... दि. १७.०३.२०२० Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Feb 07, 2020
Title View / Download
PHARMACY Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Dec 28, 2019
Title View / Download
हिवाळी – २०१९ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत, दि. २६.१२.२०१९ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Dec 09, 2019
Title View / Download
हिवाळी – २०१९ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत, दि. ०३.१२.२०१९ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Nov 22, 2019
Title View / Download
हिवाळी – २०१९ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत, दि. १८.११.२०१९ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Nov 14, 2019
Title View / Download
Environmental Studies या विषयाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत. हिवाळी-२०१९ परीक्षा, दि. १३.११.२०१९ Download
M.SC. Home Science सत्र २ व ४ च्या परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत, दि. २४.१०.२०१९ Download
WINTER 2019 TIMETABLE INDEX Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Oct 30, 2019
Title View / Download
1 ARTS REVISED Download
2 COMMERCE REVISED Download
3 SCIENCE REVISED Download
4 HSCI REVISED Download
5 EDUCATION REVUSED Download
6 LAW REVISED Download
7 PHARMACY REVISED Download
8 ENGINEERING REVISED Download
MSCHSCI Download
WINTER 2019 TIMETABLE INDEX Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Oct 22, 2019
Title View / Download
WINTER - 2019 EXAMINATION TIMETABLE INDEX Download
REVISED - ARTS & SOCIAL SCIENCE - Dt.18.10.2019 Download
REVISED - COMMERCE - Dt.17/10/2019 Download
REVISED - SCIENCE Download
REVISED - HOME SCIENCE Download
REVISED - EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION Download
REVISED - LAW Download
REVISED - PHARMACY Download
REVISED - ENGINEERING AND TECHNOLOGY Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Oct 07, 2019
Title View / Download
Engineering and Technology Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Sep 15, 2019
Title View / Download
Arts Winter-2019 Download
Commerce Winter-2019 Download
Science Winter-2019 Download
Home Science Winter-2019 Download
Education & Physical Education Winter-2019 Download
Law Winter-2019 Download
Pharmacy Winter-2019 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Aug 05, 2019
Title View / Download
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ कलम ५६(ठ) व ५८(छ) अंतर्गत उन्हाळी-२०१९ लेखी परीक्षांच्या पर्यायी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत, दि. ०२/०८/२०१९ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jul 28, 2019
Title View / Download
उन्हाळी २०१९ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत (Master of Pharmacy Semester-I ) दि. २७.०७.२०१९ Download
SHORT TERM CERYIFICATE COURSES EXAMINATION OF SUMMER — 2019 Dt. 27.07.2019 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jul 24, 2019
Title View / Download
SHORT TERM CERYIFICATE COURSES EXAMINATION OF SUMMER – 2019 Dt. 21 July, 2019 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jun 11, 2019
Title View / Download
उन्हाळी २०१९ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत. दि. ०७.०६.२०१९ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jun 07, 2019
Title View / Download
उन्हाळी २०१९ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत दि. ०१.०५.२०१९ Download
उन्हाळी २०१९ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत. दि. ०९.०५.२०१९ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On May 02, 2019
Title View / Download
Environmental Studies या विषयाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत. उन्हाळी – २०१९ परीक्षा , दि. ०१.०५.२०१९ Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Apr 24, 2019
Title View / Download
Time Table Correction - Dt. 09.04.2019 Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Apr 07, 2019
Title View / Download
REVISED - ARTS & SOCIAL SCIENCE Download
REVISED - COMMERCE Download
REVISED - SCIENCE Download
REVISED - HOME SCIENCE Download
REVISED - EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION Download
REVISED - LAW Download
REVISED - PHARMACY Download
ENGINEERING AND TECHNOLOGY Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Mar 04, 2019
Title View / Download
ARTS & SOCIAL SCIENCE Download
COMMERCE Download
SCIENCE Download
HOME SCIENCE Download
EDUCATION & PHYSICAL EDUCATION Download
LAW Download
PHARMACY Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Dec 21, 2018
Title View / Download
INDEX PAGE Download
VOLUME-II Download
हिवाळी - २०१८ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत... Download
हिवाळी - २०१८ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत... दि. १७.१०.२०१८ Download
हिवाळी - २०१८ लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील दुरुस्ती / सुधारीत / नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबत... दि. ३१.१०.२०१८ Download
Environmental Studies या विषयाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत. हिवाळी -२०१८ परीक्षा. दि. १४/११/२०१८ Download
ARTS & SOCIAL SCIENCE Download
COMMERCE Download
SCIENCE Download
HOME SCIENCE Download
EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION Download
LAW Download
PHARMACY Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables, Updated On Jun 21, 2018
Title View / Download
1 ARTS Download
2 COMMERCE Download
3 SCIENCE Download
4 HOME SCIENCE Download
5 EDUCATION & PHY EDUCATION Download
6 LAW Download
7 PHARMACY Download
8 ENGINEERING Download

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Exam Time Tables 2016-17

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU) Faculty of Engineering & Technology Exam

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU) Faculty of Engineering & Technology Exam

Faculty of Engineering & Technology

Master of Engineering (Full-time)

- Civil Engineering

View Time Table Time Table Posted on Tuesday October 27, 2015

Faculty of Engineering & Technology

View Time Table Time Table Posted on Monday October 5, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University Faculty of Arts Exam Time Tables 2015

Faculty of Arts & Social Sciences

View Time Table Time Table Posted on Tuesday January 26, 2016

Faculty of Arts

View Time Table Time Table Posted on Monday September 14, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University Faculty of Commerce Exam Time Tables 2015

Faculty of Commerce Exam Time Tables

View Time Table Time Table Posted on Tuesday January 26, 2016

Faculty of Commerce

View Time Table Time Table Posted on Monday September 14, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University Faculty of Education Exam Time Tables 2015

Faculty of Education

View Time Table Time Table Posted on Tuesday January 26, 2016

Faculty of Education

View Time Table Time Table Posted on Monday September 14, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University Faculty of Home Science Exam Time Tables 2015

Faculty of Home Science

View Time Table Time Table Posted on Tuesday January 26, 2016

Faculty of Home Science

View Time Table Time Table Posted on Monday September 14, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University Faculty of Law Exam Time Tables 2015

Faculty of Law

View Time Table Time Table Posted on Monday September 14, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University Faculty of Medicine Exam Time Tables

Faculty of Medicine

View Time Table Time Table Posted on Thursday January 28, 2016

Revised Time Table of Final Year B.Pharm Semester-I, III Winter-2015 Examination

View Time Table Time Table Posted on Tuesday November 3, 2015

Faculty of Medicine

View Time Table Time Table Posted on Monday September 14, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University Faculty of Science Exam Time Tables 2015

Faculty of Science

View Time Table Time Table Posted on Tuesday January 26, 2016

Faculty of Science

View Time Table Time Table Posted on Monday September 14, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati has announced the examination Time Table for Faculty of Arts

The time table was published on Sep 08, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati Examination Time Table 2015:

Students can check the Time Table on the official website of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati

Examination Time:

09.00 AM To 12.00 NOON

Faculty of Arts examinations will be conducted from 15th October, 2015 on-wards as per the time table given below.

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati has announced the examination Time Table for Faculty of Commerce

The time table was published on Sep 08, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati Examination Time Table 2015:

Students can check the Time Table on the official website of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati

Examination Time:

02.00 PM To 05.00 PM

Faculty of Commerce examinations will be conducted from 15th October, 2015 on-wards as per the time table given below.

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati has announced the examination Time Table for Faculty of Education

The time table was published on Sep 08, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati Examination Time Table 2015:

Students can check the Time Table on the official website of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati

Examination Time:

09.00 AM To 12.00 NOON

Faculty of Education examinations will be conducted from 23rd October, 2015 on-wards as per the time table given below.

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati has announced the examination Time Table for Faculty of Home Science

The time table was published on Sep 08, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati Examination Time Table 2015:

Students can check the Time Table on the official website of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati

Examination Time:

02.00 PM To 05.00 PM

Faculty of Home Science examinations will be conducted from 29th October, 2015 on-wards as per the time table given below.

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati has announced the examination Time Table for Faculty of Law

The time table was published on Sep 08, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati Examination Time Table 2015:

Students can check the Time Table on the official website of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati

Examination Time:

09.00 AM To 12.00 NOON

Faculty of Law examinations will be conducted from 15th October, 2015 on-wards as per the time table given below.

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati has announced the examination Time Table for Faculty of Science

The time table was published on Sep 08, 2015

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati Examination Time Table 2015:

Students can check the Time Table on the official website of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati

Examination Time:

09.00 AM To 12.00 NOON

Faculty of Science examinations will be conducted from 20th November, 2015 on-wards as per the time table given below.

Click to know more about Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati

Click here for more Time Tables

Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Sant Gadge Baba Amravati University named after the famous saint Sant Gadge Baba is a public university located at Amravati which lies in the Vidarbha region of the state of Maharashtra in India. Amravati University has a jurisdiction extending over 5 districts of Maharashtra namely Akola, Amravati, Buldhana, Yavatmal and Washim. It was established on 1st May, 1983 on the auspicious Maharashtra Day & Worker’s Day. The University, in its small span of two decades, has contributed in many ways for economic, social and cultural upliftment of the society by offering quality education.
 
 

Stay connected with us on

Today: Aug 11, 2022

 
I want this institute to counsel me
Interested in studying at .
Fill the details for institute to counsel you.
 
Name:

Please provide name
Email:

Please provide Email
Mobile:

Please provide Mobile number
City:

Please provide City
Course:

Please Select course